http://www.bjornstegnestue.dk/banner/stem2.jpg http://www.bjornstegnestue.dk/banner/contact24.jpg http://www.bjornstegnestue.dk/banner/stem1.jpg http://www.bjornstegnestue.dk/banner/contact9.jpg http://www.bjornstegnestue.dk/banner/stem3.jpg

Dit grønne trykkeri

Vil din virksomhed bruge en aktiv indsats for et bedre miljø i markedsføringen, er From Grafisk det rigtige valg. I From Grafisk har vi nemlig i mange år taget et helt særligt hensyn til miljøet i vores hverdag.
Vi er Svanemærket, FSC® certificeret og bruger klimakompenseret papir. Derved er vi med til at reducere CO2 udslippet og beskytte truet regnskov og sjældne dyrearter.

Vi miljøoptimerer dine tryksager gennem Svanemærket, FSC® certificeringen og Klimakompenseret.

 

Svanemærket trykkeri

Svanemærket
Når du bruger Svanemærket, viser du, at din tryksag er blandt de mindst miljøbelastende. Svanelicensen omfatter hele processen fra papir, trykmetode og genanvendelse.

• Du begrænser energiforbruget og CO2 udslippet.
• Papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug.
• Du begrænser brugen af kemikalier.

Svanemærket er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food produkter.

Klimakompenseret

Klimakompenseret
Når du bruger klimakompenseret papir, er du med til at plante nye træer i Mozambique, der er et af verdens fattigste lande. Formålet er at reducere udslippet af CO2. Det er både en hjælp til lokalbefolkningen, og samtidig mindskes den globale opvarmning.

FSC trykkeri, Miljømærket

FSC® (Ansvarligt skovbrug)
FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

 

Det koster ikke ekstra

Er du også optaget af, hvordan dine tryksager produceres mest miljøvenligt? I et samarbejde med From Grafisk, må du sætte et Svanemærke på din tryksag som et synligt bevis på, at du tager ansvar for vores fælles miljø uden det koster dig en krone.
Klik på ikonet for vor Miljø folder, og den åbner op, og du kan læse mere omkring vor Miljø tanker m.m. 

Dit grønne trykkeri
Stacks Image 26
FROM Grafisk A/S · Gejlhavegård 23 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 7552 7711
Logon