Vores fælles værdier

Vi sætter kunden først
Kunden er den vigtigste person for os. Kunden er ikke afhængig af os, men vi er afhængige af kunden.

Vi holder, hvad vi lover
De svar og løfter, vi giver til hinanden og vores omverden, indfries inden for virksomhedens normer og regler omkring etik og moral.

Vi er et team med individuelt ansvar
Som team har vi mål og ansvar for indtjening og vækst, og hver enkelt har en personlig forpligtigelse gennem sin adfærd og handlemåde at støtte dette.

Vi er forpligtiget til vækst og udvikling
Vi søger konstant udfordring og uddannelse, således omverdenen ser os som innovative og udviklende af høj nytteværdi. Vores succes er afhængig af den accept, vi opnår fra vore kunder og omverden.

Vi overholder vedtagne normer og søger kontinuerlig udvikling
Vi går ikke på kompromis med vores kvalitetsopfattelse af produkter og processer, der er afstemt med myndighedernes anvisning ift. miljø.

 

Vision
Vores vision er at være den foretrukne regionale full service print virksomhed.
 

Mission
Gennem tæt samarbejde med vores kunder vil vi udvikle alle opgaver på print samt efterbehandling af enhver art.
 

FROM Grafisk A/S · Gejlhavegård 23 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 7552 7711
Logon